PREINSCRIPCIÓ

Participant:
Escuderia:
Grup i cotxe:
Classificatoria:
Nº Id (dorsal) Gass:
Mail:

Per tal de formalitzar la teva pre-inscripcio, cal omplir tots els camps amb les teves dades correctes i el teu Nº de Identificacio de Gass ( si el coneixes) i enviar el formulari

IMPORTANT

LES TANDES DE CURSA SERAN: (Dijous Nit 21: hores) (Divendres Nit 21:00 hores) (Dissabte Matí 9:30 hores)  (Dissabte Tarda 15:45 hores)